MECLİS KARARLARI

KADINLAR MECLİSİ YÜRÜTME KURULU

KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ EKİM AYI 2016 MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ AĞUSTOS AYI 2016 MECLİS KARARLARI

KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ AĞUSTOS AYI 2016 MECLİS TOPLANTISI

KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ TEMMUZ AYI 2016 MECLİS OTURUMU

12